Vrácení zboží, peněz a zrušení objednávky

Vrácení zboží a peněz

Jakákoli poškozená nebo vadná vína obdržená kupujícím jsou plně vratná do 14 dnů ode dne, kdy zboží fyzicky získáte vy nebo třetí Vámi zvolená strana jiná než dopravce. Nabídneme vám možnost vrácení nebo výměny vína (pokud je k dispozici), pokud nám bude vadný produkt vrácen ve stejném stavu, v jakém byl původně obdržen kupujícím bez zbytečného odkladu. V každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Vrácený produkt by měl být zaslán v původní krabici, ve které jste obdrželi objednávku.

Vrácení peněz za zrušenou objednávku bude zpracováno do 30 dnů od obdržení vadného produktu. Vrácení nebo výměna vína podléhá auditu vráceného produktu. Výše uvedené zásady vrácení a zrušení nemají vliv na vaše zákonná práva.

Zrušení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení vyprší po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky získáte vy nebo třetí vámi určená strana, jiná než dopravce.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte o svém rozhodnutí kontaktovat technickou podporu 8Wines. V oznámení o zrušení jasně uveďte své jméno, číslo objednávky a datum nákupu. Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Pokud tuto smlouvu zrušíte do 14 dnů, vrátíme vám všechny platby, které od vás přijmeme, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný způsob doručení než jiný než nejlevnější typ standardu námi nabízené doručení), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Výplatu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro původní transakci, nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak, v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo jej předejte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace, která je jiná než to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.