Vrácení zboží, peněz a zrušení objednávky

Vrácení zboží a peněz

Jakékoli poškozené nebo vadné lahve obdržené kupujícím jsou plně vratné do 14 dnů ode dne, kdy zboží fyzicky dostanete vy nebo třetí vámi zvolená strana (jiná než dopravce). Nabídneme vám možnost vrácení nebo výměny vína (pokud je k dispozici). Aby tak mohlo být učiněno, musí být vadný produkt vrácen ve stejném stavu, v jakém byl původně obdržen kupujícím bez zbytečného odkladu. V každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy nám sdělíte odstoupení od smlouvy. Vrácený produkt by měl být zaslán v původní krabici, ve které jste objednávku obdrželi.

Vrácení peněz za zrušenou objednávku bude zpracováno do 30 dnů od obdržení vadného produktu. Vrácení nebo výměna vína podléhá auditu vráceného produktu. Výše uvedené zásady vrácení a zrušení nemají vliv na vaše zákonná práva.

Zrušení

Máte právo zrušit kupní smlouvu bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta pro zrušení vyprší po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky získáte vy nebo třetí vámi určená strana (jiná než dopravce).

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, kontaktujte technickou podporu 8Wines a oznamte své rozhodnutí. V oznámení o zrušení jasně uveďte své jméno, číslo objednávky a datum nákupu. Ke splnění lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se vašeho požadavku na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro zrušení.

Pokud kupní smlouvu zrušíte do 14 dnů, vrátíme vám všechny platby, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný způsob doručení, než je nejlevnější typ standardu námi nabízeného doručení). Platby vrátíme bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi informaci o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Výplatu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro původní transakci, nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak. V žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o zaslání zboží zpět. Zboží nám zasílejte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace, která je jiná než to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.