Obchodní podmínky

8wines.cz (dále jen „webová stránka“) je web pro prodej vína online, který vlastní a provozuje společnost 8wines S.R.O. (IČ: 03725251), společnost registrovaná v České republice (dále jen „společnost“, „my“, „nás“, „naše“).

Používáním kterékoli z funkcí tohoto webu souhlasíte, že budete právně vázáni ustanoveními této smlouvy o podmínkách (dále jen „smlouva“) a jakýkoli vzniklý spor bude podléhat České právo a praxi a výlučné jurisdikci anglických soudů. Pokud nesouhlasíte s žádným z ustanovení obsažených v této smlouvě nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů, okamžitě ukončete veškeré současné i budoucí používání této webové stránky.

Způsobilost k používání webových stránek

Tato webová stránka je určena pro použití osobami staršími 18 let. Používáním, přístupem nebo objednáváním prostřednictvím tohoto webu vyjadřujete a zaručujete, že –

 1. máte právo, oprávnění a kapacitu k uzavření této smlouvy;
 2. jste ve věku dospělosti, jak je použitelné a definované v anglickém právu, tj. ve věku nad 18 let nebo nad ním;
 3. budete dodržovat všechny podmínky stanovené v této dohodě;
 4. pokud kupujete víno jako dárek, musí být osobě, která víno dostává, alespoň 18 let;
 5. nebudete kupovat víno z tohoto webu jménem nezletilé osoby (osoby mladší 18 let);
 6. nedovolíte žádnému nezletilému (osobě mladší 18 let) přístup k jakémukoli materiálu obsaženému na tomto webu;
 7. vaše používání této webové stránky neporušuje žádný platný zákon, pravidlo nebo nařízení.

Přijetí objednávky zadané na webových stránkách bude na našem výhradním uvážení. Vyhrazujeme si právo podle našeho absolutního uvážení přijmout nebo odmítnout, a to zcela nebo částečně, jakoukoli takto zadanou objednávku.

I když se snažíme zajistit dostupnost všech produktů vystavených na tomto webu po celou dobu; nemůžeme však z jakéhokoli důvodu zaručit dostupnost všech položek nebo konkrétních produktů na našem webu. V případě, že produkt při zadávání objednávky není k dispozici, budeme vás kontaktovat, abychom pro dokončení vaší objednávky vybrali vhodnou náhradu nebo jiné přijatelné ujednání.

Ceny

 • Ceny budou uvedeny ve více měnách.

 • Všechny ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH) pro objednávky a přepravu v EU, pokud není uvedeno jinak. Vezměte prosím na vědomí, že u dodávek mimo EU je výhradní odpovědností zákazníka potvrdit, že víno může být dovezeno do země dodání, a a všechna místní cla a daně spojené s přepravou budou zaplacena. Před zadáním objednávky se obraťte na místní celní úřady, abyste ověřili, zda lze vaši objednávku vína importovat do vaší země původu.

 • Budeme se snažit zajistit, aby všechny informace o cenách na tomto webu byly přesné a aktuální. Někdy však může dojít k chybě v ceně. V takovém případě vás podle našeho uvážení buď kontaktujeme a zeptáme se, zda si přejete zrušit objednávku a požadovat vrácení peněz v plné výši, nebo pokračovat v objednávce za revidovanou cenu, v takovém případě budete muset zaplatit rozdíl v ceně. Můžeme podle našeho výhradního uvážení zrušit vaši objednávku a v takovém případě nebudeme povinni dodat zboží za nesprávnou cenu.

 • Vyhrazujeme si právo kdykoli dle vlastního uvážení změnit cenu nebo množství jakéhokoli produktu. Taková změna ceny nebo množství však nebude mít vliv na objednávku již zadanou na webových stránkách za předchozí cenu nebo množství..

 • Všechny náklady na doručení budou uvedeny samostatně.

Objednávky a platby

 • Objednávky budou považovány za konečné až po obdržení úplné platby.

 • Přijímáme následující způsoby platby: Visa, MasterCard, Maestro, Amex a bankovní převody.

 • Faktura za všechny úspěšné objednávky je generována okamžitě a je odeslána na registrovanou e-mailovou adresu kupujícího.

 • Podrobnosti objednávky budou k dispozici v sekci „Historie nákupů“ v účtu uživatele.

 • Všechny objednávky jsou zpracovávány pomocí technologie šifrování SSL, která je průmyslovým standardem pro bezpečné online transakce. Všechny finanční informace kupujícího jsou zasílány v šifrovaném režimu na platební bránu třetí strany k dalšímu zpracování. Proto v našich systémech nebo prostorách nezaznamenáváme ani neukládáme žádné informace.

 • Produkty uvedené na tomto webu jsou majetkem společnosti až do úplného zaplacení faktury v souladu s platnými zákony. Kupující se však stává odpovědným za výrobky, jakmile jsou dodány.

Propagace

Veškeré propagační kampaně, včetně voucherů, slevových kódů, kupónů atd., podléhají podmínkám a podmínkám spojeným s příslušnou propagační kampaní. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávky, které nesplňují toto kritérium.

Program odměn

Program odměn nabízí členství a výhody registrovaným zákazníkům na základě výhradního uvážení společnosti.

Do programu odměn se mohou přihlásit pouze osoby starší 18 let. Body odměny mohou získat všichni registrovaní zákazníci po provedení nákupu na webu. Míra výdělku bodů odměny je 1 ku 1. Zákazníci získají 1 bod za každé euro vynaložené na všechny nákupy. Míra uplatnění bodů odměny je 20 ku 1. Zákazníci mohou své body uplatnit při placení, kde by sleva 1 euro činila 20 bodů odměny. Maximální počet bodů, které lze za každou objednávku použít, by neměl překročit 1000. Body odměn vyprší za 45 dní poté, co budou odměněny zákazníkovi.

Zákazníci mohou také získávat body odměn tím, že vyzvou přátele, aby se zaregistrovali a provedli nákup na webu. Zákazníci obdrží 500 bodů odměny, pokud pozvání přítele povede k nákupu minimálně 150 EUR za objednávku do 30 dnů od pozvání a registrace. Pozvané strany také obdrží 500 bodů odměny po dokončení registrace od.

Společnost si vyhrazuje právo přidávat, upravovat, mazat nebo jinak měnit kterákoli z pravidel, postupů, podmínek, výhod odměnového programu a úrovní odměn vztahujících se k programu na základě vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění. Body odměn nelze vyměnit, převést ani vyměnit za hotovost ani za jinou formu kreditu.

Dodávka

 1. Poplatky za dodání budou uvedeny spolu s cenou produktu.
 2. Časový plán dodání se odhaduje v době zadání objednávky v závislosti na typu služby a cílovém místě dodání.
 3. Všechny objednávky zadané před 13:00 středoevropského času (SEČ) budou odeslány následující pracovní den. Objednávky zadané před 13:00 (SEČ) v pátek se proto obvykle odesílají následující pondělí.
 4. Všechny objednávky splňující podmínky pro doručení následující den nebudou doručeny o víkendech. V případě, že požadujete doručení v sobotu, kontaktujte nás s konkrétním požadavkem. Můžeme podle našeho výhradního uvážení zajistit takové doručení.
 5. Objednávky zadané v sobotu, neděli nebo svátek budou odeslány až následující pracovní den.
 6. Pokud produkt není k dispozici, budeme vás kontaktovat a buď dohodneme nové datum dodání, nebo se dohodneme na vhodné náhradě.
 7. Dodávky provádí nezávislá kurýrní agentura. Vyhrazujeme si však právo vybrat kurýrní agenturu podle našeho výběru pro dodávky.
 8. Pokud je to možné, očekává se, že kurýra osobně přijmete. Pokud se však rozhodnete nechat objednávku u souseda nebo ji nepodepsat mimo své provozovny, nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztrátu objednaného produktu.
 9. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění při dodání objednaného produktu v důsledku jakéhokoli zákona Božího, jako jsou přírodní katastrofy (zemětřesení, bouře, déšť, oheň, povodeň atd.); válka, nepokoje, občanské nepokoje, dodržování vládních pravidel atd.

Zrušení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení vyprší po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky získáte vy nebo třetí vámi označená strana jiná než dopravce.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte informovat 8wines.com Tel. +44 020 3769 0419, email: [email protected] o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením e-mailem. V oznámení o zrušení jasně uveďte své jméno, číslo objednávky a datum nákupu. Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud jste nebyli po delší dobu k dispozici k fyzickému převzetí zboží od přepravce a zboží nám bylo vráceno, budou z vaší refundace odečteny plné náklady na přepravu.

Pokud tuto smlouvu zrušíte do 14 dnů, vrátíme vám všechny platby, které od vás přijmete, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný způsob doručení než jiný než nejlevnější typ standardu námi nabízené doručení), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Výplatu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět. Zašlete nám zboží zpět nebo jej předáte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace, která je jiná než to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Vrácení zboží a peněz

Jakákoli poškozená nebo vadná vína obdržená kupujícím jsou plně vratná do 14 dnů ode dne, kdy fyzické zboží získáte vy nebo třetí vámi určená strana, jiná než dopravce. Nabídneme vám možnost vrácení nebo výměny (pokud je k dispozici) vína, pokud nám bude vadný produkt vrácen ve stejném stavu, v jakém byl původně obdržen kupujícím bez zbytečného odkladu. V každém případě nejpozději do 14 dnů od den, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Vrácený produkt by měl být zaslán v původní krabici, ve které jste obdrželi objednávku.

Vrácení peněz za zrušené objednávky bude zpracováno do 30 dnů od obdržení vadného produktu. Vrácení nebo výměna vína podléhá auditu vráceného produktu.

Pokud došlo k poškození vína při přepravě, kontaktujte nás do 10 dnů od doručení s popisem poškození a fotografiemi (originální krabice s přepravním štítkem a poškozená láhev).

Výše uvedené zásady vrácení a zrušení nemají vliv na vaše zákonná práva.

Vlastnická práva k obsahu na webových stránkách

Webové stránky obsahují text, soubory, obrázky, fotografie, videa, zvuky, hudební díla, autorská díla nebo jakékoli jiné materiály (souhrnně „Obsah“) patřící Společnosti. Takový obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím a dalšími zákony týkajícími se duševního vlastnictví a společnost vlastní a zachovává všechna práva na obsah webových stránek. Tímto vám udělujeme omezenou, odvolatelnou, nepodlicencovatelnou licenci k reprodukci a zobrazování obsahu webových stránek (kromě jakéhokoli softwarového kódu) výhradně pro vaše osobní použití v souvislosti se zobrazením webových stránek a používáním funkcí a služeb webových stránek.

Do’s and Don’ts

Web nebudete používat k žádnému opomenutí nebo provizi, která činí –

 • být nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, klikavý, pomlouvačný, obscénní, urážlivý, narušující soukromí jiného člověka, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nežádoucí;
 • vykořisťování lidí sexuálním nebo násilným způsobem;
 • obsahující nahotu, násilí nebo urážlivé předměty nebo obsahuje odkaz na web pro dospělé;
 • jakýmkoli způsobem zapojit nezletilé (osoby mladší 18 let);
 • vydávání se za jakoukoli osobu nebo entitu nebo falešné prohlášení nebo jiné zkreslování informací o přidružení uživatele k osobě nebo entitě;
 • porušení jakéhokoli patentu, ochranné známky, obchodního tajemství, autorských práv nebo jiných vlastnických práv („Práva“) jakékoli strany;
 • přenos „nevyžádané pošty“, „řetězových dopisů“ nebo nevyžádané hromadné pošty, okamžitých zpráv nebo spamu;
 • přenos nebo jiné zpřístupnění jakéhokoli materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k narušení, zničení nebo omezení - funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
 • narušení běžného toku dialogů, způsobení, že se obrazovka „posouvá“ rychleji, než dokážou ostatní uživatelé Webu psát, nebo jinak jedná způsobem, který negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do výměn v reálném čase;
 • obchodní aktivity a / nebo prodeje bez našeho předchozího písemného souhlasu, jako jsou soutěže, loterie, barter, reklama nebo pyramidové hry;
 • interference s webovou stránkou nebo servery nebo sítěmi připojenými k webové stránce nebo je narušuje, nebo neposlouchejte jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy týkající se sítí připojených k webové stránce;
 • narušení soukromí někoho jiného;
 • porušení nebo zneužití podmínek použití bodů odměn
 • úmyslné nebo neúmyslné porušení jakéhokoli platného místního, státního, národního nebo mezinárodního práva a jakýchkoli právních předpisů;

Zásady autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví držitelů práv a vyzýváme uživatele této webové stránky, aby náležitě respektovali práva držitelů práv. Je přísně zakázáno zveřejňovat jakýkoli materiál porušující autorská práva jakékoli jiné osoby na webových stránkách. Jakýkoli uživatel, u kterého bylo zjištěno, že nedodržuje přísné zásady autorského práva, je odpovědný za ukončení svého účtu na webu.

Oznámení bude doručeno uživateli v případě, který bude v rozporu s autorskými právy jakékoli osoby. Pokud na základě tohoto oznámení nebude jednat nebo přestupek zopakuje, bude jeho účet okamžitě ukončen bez dalšího upozornění.

Soukromí

Používání tohoto webu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou čas od času změnit na základě elektronického upozornění. Kliknutím zde si přečtete naše zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete držet společnost a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, agenty, spolutvůrce značek nebo jiné partnery a zaměstnance, neškodné vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, způsobených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vznikem z vašeho používání webové stránky, vašeho připojení k webové stránce, vašeho porušení této Smlouvy, vašeho porušení jakýchkoli práv jiné osoby nebo jakékoli jiné ztráty utrpěné Společností v důsledku vašeho přímého nebo nepřímého chování.

Omezení odpovědnosti

S výjimkou jurisdikcí, kde jsou taková ustanovení omezena, nebude společnost v žádném případě vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné, zvláštní nebo represivní škody, včetně škod za ušlý zisk vyplývající z vašeho používání webových stránek, i když byla společnost upozorněna na možnost takových škod. Bez ohledu na to, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, bude odpovědnost společnosti vůči vám z jakéhokoli důvodu a bez ohledu na formu akce vždy omezena na částku, kterou jste společnosti zaplatili za používání webových stránek.

Úpravy webových stránek

Vyhrazujeme si právo upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, Web (nebo jakoukoli jeho část) s oznámením nebo bez upozornění, kdykoli a čas od času. Souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, pozastavení nebo ukončení používání webových stránek.

Jednání s inzerenty

Zřekneme se vaší komunikace nebo následných transakcí s inzerenty nebo promotéry, kteří se nacházejí na webových stránkách nebo prostřednictvím nich, včetně plateb a / nebo dodávek souvisejícího zboží nebo služeb a / nebo jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo prohlášení souvisejících s takovým jednáním. Souhlasíte s tím, že společnost nebude odpovědná za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jakéhokoli takového jednání nebo v důsledku přítomnosti takových inzerentů na webových stránkách.

Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Další zřeknutí se odpovědnosti

 • Nebudeme odpovědní za jakýkoli nesprávný nebo nepřesný obsah zveřejněný na webových stránkách, ať už způsobený uživateli webových stránek nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným nebo používaným na webových stránkách;
 • Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, závadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup nebo změnu komunikace uživatele;
 • Neneseme odpovědnost za žádné problémy nebo technické poruchy jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailů nebo hráčů z důvodu technických problémů nebo přetížení provozu na internetu nebo na jakékoli webové stránky nebo jejich kombinace, včetně zranění nebo poškození uživatelů a / nebo členů nebo počítače jakékoli jiné osoby související s účastí nebo stahováním materiálů v souvislosti s touto webovou stránkou;
 • Tato webová stránka je poskytována „tak, jak je a jak je k dispozici“, a zříkáme se jakékoli záruky vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení;
 • Nemůžeme a nezaručujeme žádné konkrétní výsledky používání webových stránek;
 • Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, které jste získali z webových stránek, nevytvoří záruku, která není výslovně uvedena v této smlouvě.

Rozhodné právo

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami používání Smlouvy a / nebo s vaším používáním Webové stránky nebo v souvislosti s nimi se budou řídit právními předpisy České republiky bez ohledu na její konflikt právních ustanovení a vy souhlasíte s vaší výlučnou osobní jurisdikcí a místo u soudů v České republice.

Změny k této dohodě

Tato Smlouva podléhá úpravám nebo změnám podle výhradního uvážení Společnosti bez předchozího upozornění na kohokoli. Vaše další používání webových stránek znamená Váš implicitní souhlas s pozměněnou smlouvou.

Smíšený

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností ohledně používání webových stránek.

Pokud společnost nevyužije nebo nevymůže jakékoli právo nebo ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Názvy oddílů v této dohodě slouží pouze pro přehlednost a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

Tato smlouva funguje v plném rozsahu povoleném zákonem. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od této smlouvy a nemá vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete jakékoliv vysvětlení a / nebo informace, neváhejte nás kontaktovat na:

8Wines S.R.O.
IČ: 03725251
Radlická 112/22, Smichov
150 00 Praha 5
Česká republika
+420 702 073 155
Email: [email protected]