Zásady ochrany osobních údajů

Plně se zavazujeme chránit online soukromí uživatelů tohoto webu. Tato stránka stanoví zásady ochrany osobních údajů („zásady“) webu 8wines.com („webové stránky“). Tato zásada vyjadřuje v nejistých termínech naše postupy týkající se shromažďování, používání, ochrany a zveřejňování informací shromážděných od uživatelů této webové stránky během jejich používání webové stránky.

Používáním služeb nabízených na nebo prostřednictvím tohoto webu souhlasíte s ustanoveními obsaženými v tomto dokumentu. V případě, že v těchto Zásadách najdete něco, co není přijatelné, je naším vážným požadavkem okamžitě ukončit používání jakékoli funkce této webové stránky.

 

Ochrana údajů EU a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zabezpečení dat bereme velmi vážně a s údaji a osobními údaji zacházíme podle zákonů a předpisů EU. Dodržujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ).

 

Upozornění pro rodiče a děti

Tato webová stránka neprodává produkty nezletilým osobám (tj. osobám mladším 18 let). Pokud jste nezletilí, není tento web určen pro vás. Pokud jste nezletilí a čtete tyto zásady, okamžitě se odhlaste z této webové stránky!

Neshromažďujeme žádné informace od nezletilých. Pokud máte podezření, že máme k dispozici jakékoli informace o nezletilé osobě, neváhejte nás kontaktovat pro odstranění těchto informací z našich záznamů.

 

Shromažďování a používání informací

Osobní údaje:Shromažďujeme určité osobní údaje, včetné a bez omezení vašeho jména, věku, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla atd. v různých časech, abychom (i) ověřili a zaslali oznámení o produktech / službách nabízených prostřednictvím nebo naší webovou stránkou; (ii) (zaslali aktualizace, zpravodaje nebo novinky týkající se webových stránek; (iii) zpracovali vaše objednávky; (iv) komunikovali s vámi ohledně vaší objednávky; (v) zaslali e-mailovou pozvánku vašemu příteli, kterému můžete navrhnout návštěvu našich webových stránek. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k propagačním účelům pouze s vaším výslovným souhlasem.

Ze seznamu adresátů se však můžete kdykoli odhlásit správou svého účtu. Jakmile se odhlásíte, nebudeme vám zasílat marketingové e-maily. Vyhrazujeme si však právo zasílat důležitou nepropagační komunikaci prostřednictvím e-mailu, i když jste se odhlásili z našeho seznamu adresátů.

Vaše osobní údaje shromážděné našimi servery neprodáváme a ani je žádným jiným způsobemkomerčně nevyužíváme.

Neosobní informace:Sledujeme také některé neosobní informace uživatelů, jako je IP adresa, agregovaná uživatelská data, typ prohlížeče od uživatelů a návštěvníků tohoto webu. Tyto informace jsou užitečné při (a) efektivní správě webu; (b) zlepšování služeb nabízených webovou stránkou; (c) přilákání inzerentů na webové stránky; a d) pro účely interního výzkumu.

Můžeme ve spolupráci s našimi vlastními partnery nebo sponzorem / promotérem třetí strany zorganizovat na webové stránce propagaci, loterii nebo soutěž. Uživatelé mohou být požádáni o poskytnutí některých osobních údajů, aby se mohli zúčastnit propagace, loterie nebo soutěže. V případě, že je do procesu zapojen sponzor / promotér třetí strany, mohou být takto shromážděné osobní údaje sdíleny nebo přeneseny na tohoto sponzora / promotéra. Uživatelé budou před účastí v akci, losování nebo soutěži informováni o prohlášení o zásadách platném pro danou transakci.

Uchovávání informací

Údaje takto shromážděné našimi servery můžeme uchovávat tak dlouho, jak to vyžadují naše právní a správní povinnosti. Tyto informace si podle potřeby ponecháme a použijeme, abychom splnili naše zákonné povinnosti, řešili spory a prosazovali naše dohody.

 

Bezpečnost dat

Omezili jsme přístup do oblasti pro ukládání hesel pouze na ty zaměstnance, kteří potřebují přístup k výkonu svých pracovních funkcí, jako náš zákaznický servis a technický personál.

Ujišťujeme vás, že pokud je to lidsky možné, nedovolíme žádný kompromis ohledně zabezpečení vašich informací. Nemůžeme však převzít spolehlivou záruku za jakýkoli neoprávněný přístup, selhání hardwaru nebo softwaru a další faktory, které mohou kdykoli ohrozit zabezpečení vašich údajů uložených u nás.

 

Soubory cookie

Cookies používáme ke shromažďování neosobních informací od uživatelů. Cookie je malý textový soubor, který lze umístit na pevný disk uživatele serverem webové stránky. Cookies jsou jednoznačně přiřazeny každému uživateli a lze je číst pouze webovým serverem v doméně, která tomuto uživateli cookie vydala. Některé soubory cookie mohou být považovány za škodlivé z hlediska ochrany soukromí, ale zajišťujeme, aby naše soubory cookie byly neškodné, absolutně bezpečné a zabezpečené proti jakémukoli narušení soukromí.

Cookies používáme (a) k ukládání předvoleb uživatelů; (b) zaznamenávat informace o relaci; (c) zajistit, aby návštěvníkům nebyl nabízen stejný soubor reklam; (d) přizpůsobit informační bulletin, reklamu a obsah webových stránek na základě typu prohlížeče a informací o profilu uživatele.

Ujišťujeme vás, že naše soubory cookie jsou z hlediska ochrany soukromí naprosto neškodné. Proto vás vždy doporučujeme přijmout soubory cookie (pokud jste ve svém prohlížeči zakázali soubory cookie), abyste mohli využívat všechny zvláštní vlastnosti tohoto webu.

Vyhrazujeme si právo umožnit našim inzerentům přístup k souborům cookie uloženým webem v počítačích uživatelů. Pokud uživatelé navštíví některý z webů inzerenta, budou všechny soubory cookie uložené tímto inzerentem podléhat zásadám ochrany osobních údajů tohoto webu a nebudeme odpovědní za žádné transakce během takové návštěvy webu inzerenta.

Níže uvedený seznam ukazuje soubory cookie, které používáme:

Název - Popis

okbk - live chat systém Olark

hblid - systém živého chatu Olark

wcsid - systém živého chatu Olark

olfsk - systém živého chatu Olark

_oklv - systém živého chatu Olark

_ok - systém živého chatu Olark

_okdetect - systém živého chatu Olark

popupData - vyskakovací nabídka speciálních nabídek příslušných uživatelů

frontend_cid - Pamatování si uživatelské měnu a jazyk

_ga - Google Analytics

mobweb_currency - relevantní pro měnu uživatele

frontend - relevantní pro jazyk a umístění uživatele, informace o dopravě a telefonní číslo podpory

DSID - vracející se uživatel nakupující přes Google

fr - Doporučení z hlášení Facebooku

 

Odkazy třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat odkazy třetích stran prostřednictvím reklam. Veškerá jednání s takovými třetími stranami podléhají zásadám ochrany osobních údajů a dalším podmínkám stanoveným daným webem. Neneseme odpovědnost za jakékoli nároky vyplývající z transakcí uživatelů s třetí stranou přístupnou prostřednictvím tohoto webu.

 

Integrace Trusted Shops Trustbadge

Na základě objednávky je do této webové stránky začleněn Trusted Shops Trustbadge za účelem zobrazení značky důvěryhodnosti Trusted Shops pro kupující a ke shromážděným recenzí, stejně tak jako nabídky produktů Trusted Shops.

Pro vyvážení různých zájmů, toto slouží k ochraně našich oprávněných převládajících zájmů v optimalizovaném marketingu naší nabídky. Trustbadge a inzerované služby jsou nabídkou Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín.

Kdykoli je spuštěn Trustbadge, webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas načtení, přenesený objem dat a požadujícího poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje vyhledávání. Tyto přístupové údaje nebudou vyhodnoceny a budou automaticky přepsány sedm dní po vaší návštěvě stránky.

Další osobní údaje budou do Trusted Shops přeneseny, pouze pokud se rozhodnete po dokončení objednávky používat produkty Trusted Shops nebo jste se již k jejich použití zaregistrovali. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops.

 

Úpravy osobních údajů

Členové se mohou kdykoli přihlásit ke svému účtu a odebrat / změnit / přidat jakékoli osobní informace, které si přejí.

 

Zveřejnění osobních údajů

S výjimkou výše uvedených ustanovení nebudou nikomu sděleny žádné osobní údaje, kromě –

  • reakce na právní procesy nebo dodržování zákonu; nebo
  • prosazování naší podmínek používání smlouvy; nebo
  • ochrany našeho práva; nebo
  • ochrany bezpečnost členů veřejnosti a uživatelů / členů tohoto webu; nebo
  • nástupci v zájmu, který získává práva k těmto informacím v důsledku potenciálního prodeje této webové stránky nebo v podstatě všech jejích aktiv tomuto zájmovému nástupci.

 

Aktualizace a úpravy

Tato webová stránka může pravidelně procházet změnami a úpravami. Naše zásady ochrany osobních údajů proto podléhají také úpravám. Proto vám doporučujeme, abyste často navštěvovali tuto stránku a zůstali informováni o nejnovějším vývoji v zásadách ochrany osobních údajů.

 

Stále máte otázky?

Pokud po přečtení těchto zásad stále potřebujete nějaké vysvětlení nebo informace, neváhejte nás kontaktovat na následující adrese – 

 

8Wines Česká republika S.R.O.

Radlická 112/22, Smíchov

Praha 5, Česká republika

Tel. +420 702 073 155

Email: [email protected]